Καταρτισμένοι μεταφραστές, σε συνεργασία με την εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων Softland, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται αρχεία HTML, HTM, JAVA, XML, MSDN και τοπικοποιούν λογισμικό σε κάθε περιβάλλον.

Οι μεταφράσεις μας για περισσότερους από 300 δήμους, νομαρχίες, κατασκευαστικές εταιρείες, ιατρικά κέντρα, δικηγορικά γραφεία, τεχνικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες, αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας στη σωστή και ακριβή μετάφραση ιστοσελίδων τους, σε περισσότερες από 15 γλώσσες.

Στην εποχή μας, το Internet και οι online υπηρεσίες, πρόσφορες σε όλους, τους βοηθούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους περιηγούμενοι όλον τον κόσμο με συνθήκες περισσότερο παρά ποτέ ευνοϊκές.

Δέλεαρ γι’ αυτούς η μετάφραση της επαγγελματικής σας ιστοσελίδας με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία τους μαζί σας, για την ιδανική εξυπηρέτησή τους.

Προσελκύστε τους πελάτες σας με τρόπο άμεσο, εύληπτο, σαφή και κατανοητό. Η γλώσσα ως φορέας πληροφοριών, αποτελεί το σημαντικό δίαυλο προσέγγισης στην επιχείρησή σας.

Απαραίτητο, να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας, ως εστία πληροφοριών, σε πολλές γλώσσες.

Δώστε την ευχέρεια στην επιχείρησή σας να προσελκύει πελάτες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Δημιουργήστε διεθνείς προδιαγραφές, προσεγγίστε περισσότερες αγορές, παρέχοντάς τους την άνεση να επικοινωνούν μαζί σας, ει δυνατόν στην μητρική τους γλώσσα.

Αυτό ασφαλώς θα αποτελέσει το κίνητρο της επιλογής τους.

Σκεφτείτε το καλύτερο για την επιχείρηση σας!

Συνεκτιμήστε τις προϋποθέσεις!

Στοχεύστε στο συμφερότερο!

Σαφώς θα ωφεληθείτε!

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading