Στον ευαίσθητο τομέα της ιατρικής και φαρμακευτικής επιστήμης, μπορούμε να εγγυηθούμε επιστημονική και τεκμηριωμένη μετάφραση ιατρικών γνωματεύσεων, εγχειριδίων χρήσης ιατρικών μηχανημάτων, πρωτοκόλλων, δελτίων τύπου, προδιαγραφών ιατρικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και οδηγιών χρήσης φαρμάκων.

Η βασική αποδελτίωση της ιατρικής ορολογίας από έμπειρους συνεργάτες, εξασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένης βάσης ορολογίας για κάθε πελάτη μας.

  • Μετάφραση οδηγιών χρήσεως φαρμάκων
  • Μετάφραση εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
  • Μετάφραση ιατρικών πρωτοκόλλων
  • Μετάφραση ιατρικών εκθέσεων

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading